Mijn aanpak

Anne en Hidde
Zien, bewogen worden, in beweging komen.

Na een vrijblijvende kennismaking ont-wikkelen we eerst samen de vraag die er ligt. In een open en eerlijk gesprek geef ik terug wat ik zie, hoor, voel en denk. Op basis van overeenstemming over de werkelijke vraag schrijf ik een voorstel voor de vraag en de resultaatdoelstelling. De feitelijke aanpak laat zich pas zien bij de ontmoeting.

Dit voorstel bevat altijd het principe van voortschrijdend inzicht. Omdat mensen niet te voorspellen zijn. Ontwikkeling, coaching en begeleiding vragen in veel gevallen om flexibiliteit van de opdrachtgever, de betrokken medewerkers en mijzelf.

Dit betekent dat we anticiperen op wat zich voordoet zodat we geen ‘kunstjes’ doen maar bespreekbaar maken waar het echt om gaat. In goed vertrouwen. En in blijvende dialoog.

In de afronding van het traject is er aandacht voor het verankeren van de ontwikkeling.

Als CRKBO geregistreerd docent kan ik btw-vrije diensten aanbieden aan CRKBO geregistreerde onderwijsinstellingen.
Wat ben ik?
Een ont-wikkelaar die coacht, faciliteert, begeleidt, inspireert en spiegelt.
Wat kun je van mij verwachten?
Eerlijkheid, zorgvuldigheid en respect zijn altijd de basis. Toegankelijkheid, inlevingsvermogen, luistervaardigheid, confrontatie en bewustwording zijn kenmerkend voor mij. Enthousiasme en geloof in de goede intentie van de mens maken dat ik graag doe wat ik doe.
Wat kan ik van jou verwachten?
Een inspannings-’verplichting’. Om te komen tot de gewenste verandering.

Met wie ontwikkel ik?

Het individu

Wij ontmoeten elkaar omdat jij iets wilt bereiken, iets wilt veranderen of van iets af wilt. Het is je eigen wens of iemand heeft het je aangeraden. En nu wil jij onderzoeken wat je wilt en kunt. In een traject van reflecteren, leren, ervaren en keuzes maken. Dit kan op het niveau van vaardigheden, gedrag en suggesties. Het kan ook zijn dat jouw identiteit, waarden en overtuigingen, jouw energie en reden van bestaan ‘wat kom jij brengen’, voorbij komen. Afhankelijk van je ervaring en reflectievermogen wordt de coachaanpak gekozen. Afhankelijk van je coachvraag wordt de diepgang bepaald. Hierbij in ogenschouw nemend dat jij verder komt en/of sterker wordt. We ‘lopen’ samen maar jij loopt voorop. Leider van je eigen leven.

Het individu en de ander

Een dagelijks fenomeen. Hoe verhoud ik mij tot de ander? En wat doe ik in de relatie tot de ander: mijn collega, mijn leidinggevende, mijn medewerker, mijn klant, mijn superieur? Hoe effectief doe ik dit? Wat betekent het voor de werkrelatie? Wat speelt er op de achtergrond? Of onderhuids?

Wij weten allemaal dat je de ander niet kunt veranderen maar jezelf wel, in bepaalde mate. Dus heb jij een keuze te maken. Wil jij het gesprek aangaan? Met als doel dat ieder zijn deel herkent en erkent in de relatie tot de ander. En dat jullie beiden verantwoordelijkheid nemen voor ontstane situaties. Het kan ook gaan om gedeeld leiderschap; samen een team aansturen. Hoe goed ken je dan elkaar? Elkaars kwaliteiten en kwetsbare stukken? Waar kun je elkaar écht versterken? Wat heb je niet eerder gedeeld maar is wel relevant om te weten van elkaar? Elkaar beter kennen en begrijpen draagt bij aan succesvolle samenwerking én jezelf beter leren kennen. Als coach kan ik het gesprek begeleiden en verdiepen.

Het individu en het team

Teams zijn een vraagstuk apart. Zoveel hoofden, zoveel zinnen, zoveel rugzakjes uit een verleden, zoveel energie, zoveel patronen en gewoonten. Vaak onbewust. Voor teamleden is het belangrijk dat zij elkaar begrijpen, wetende dat er niet één waarheid is. En dat zij zich begrepen voelen. Pas dan kunnen ze gezond weer verder. Om dat te bereiken moet het vaak eerst ‘schuren’, pijn doen of komen tot een conflicterende situatie.

Als teamcoach zet ik de teamleden op het juiste pad; om met elkaar het gesprek aan te gaan, uit te spreken wat belemmerd of gemist wordt, te bespreken wat dit betekent voor de samenwerking en te oefenen hoe het anders kan. Begrijpen en begrepen worden is hier de basis.

Als teamcoach faciliteer ik het pad door te spiegelen, kennis over te dragen, veiligheid te voeden en teamleden te stimuleren. Zodat het team ook aan het ontwikkelen van kwaliteiten toe komt en deze van elkaar weet te waarderen.
Teambelang voor het eigen belang laten gaan, wetende dat het je eigen belang dient.