Hans op het strand
Zoek erkenning niet buiten jezelf.

Gericht op het ontwikkelen van eigen kracht, (zelf)vertrouwen, communicatie, gedrag en relatie(s).

Mensen ontwikkelen met mij wat hen verder brengt en/of sterker maakt. En ont-wikkelen hierbij met de zintuigen, de intuïtie, de taal, de non-verbale communicatie, de stilte en het gedrag om te komen tot een helder resultaat. Bewustwording van hetgeen er is en keuzes maken voor het vervolg. 

Wetende dat ontwikkelen nooit eindig is maar genoeg kan zijn voor de vraag van nu. Ik zie het dan ook als een voorrecht om een tijdje mee te mogen lopen. En samen te komen tot waar jij of jullie willen staan.

In welke vorm lopen we samen op?

UP

Persoonlijke coaching

WU_Logo_Favicon

Team coaching

WU_Logo_Favicon

Ont-wikkelen van misverstanden
en conflicterende situaties

WU_Logo_Favicon

Faciliteren van ontwikkeltrajecten
en intervisie

WU_Logo_Favicon

Begeleiding van de dialoog

Jouw vraag

Speelt de vraag zich af op individueel niveau of komt de vraag van meerdere mensen? Heeft een team of afdeling ondersteuning nodig of speelt er een verstoring in een werkrelatie?

Elke vraag nodigt uit tot een heldere dialoog. In die dialoog kunnen thema’s als vertrouwen en zelfvertrouwen, het gedrag, de (werk-)relatie met de ander(en) of een uitnodiging tot serieuze zelfreflectie voorbij komen. En ook onderwerpen als het eigen belang versus het algemeen belang, de angst versus de durf, het plezier versus het verdriet. In de wetenschap dat iedereen hier mee stoeit. Het is mijn overtuiging dat de vraag eerst ont-wikkeld mag worden voordat er ruimte komt voor ontwikkeling.

Jouw vraag
Begrijpen en begrepen worden.

Weet je al voldoende?

Mijn aanpak

Na een vrijblijvende kennismaking ont-wikkelen we eerst samen de vraag die er ligt. In een open en eerlijk gesprek geef ik terug wat ik zie, hoor, voel en denk. Op basis van overeenstemming over de werkelijke vraag schrijf ik een voorstel voor de vraag en de resultaatdoelstelling. De feitelijke aanpak laat zich pas zien bij de ontmoeting. 

In de afronding van het traject is er aandacht voor het verankeren van de ontwikkeling.

Wat ben ik? Een ont-wikkelaar die coacht, faciliteert, begeleidt, inspireert en spiegelt.

Wat kun je van mij verwachten? Eerlijkheid, zorgvuldigheid en respect zijn altijd de basis. Toegankelijkheid, inlevingsvermogen, luistervaardigheid, confrontatie en bewustwording zijn kenmerkend voor mij. Enthousiasme en geloof in de goede intentie van de mens maken dat ik graag doe wat ik doe.

Wat kan ik van jou verwachten? Een inspannings-’verplichting’. Om te komen tot de gewenste verandering.

Lees hier alles over mijn aanpak.

Anne en Hidde
Zien, bewogen worden, in beweging komen.

Met wie ont-wikkel ik?

UP

Het individu

WU_Logo_Favicon

Het individu en
de ander

WU_Logo_Favicon

Het individu en
het team

Ingrid Wassing
wats up?

Over mij

In vijfentwintig jaar ben ik een ervaren ont-wikkelaar geworden. Ik ben geschoold en geïnspireerd door de Hogere Hotelschool, de School voor Coaching, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Conflictcoaching, Transactionele Analyse, lichaamswerk, Merkivah, yoga, de Beweging van Barmhartigheid en Curaçao. En door de mensen die ik overal ontmoet.

Het blijft elke keer weer de kunst van het loslaten van wat ik weet en het openstaan voor wat er is. Elke vraag, elke opdracht heeft haar specifieke betekenis. Als ik mij verbonden weet met de vraag van het individu, het team, de collega’s, de maatschap, de afdeling dan wordt de passende aanpak duidelijk. Contact van mens tot mens met alle eigenaardigheden die we met ons meedragen is de basis voor mij.

Referenties

UP
“De complimenten voor het mooie traject bij chir kort verblijf! Ik hoorde van Dianne dat er goede vorderingen zijn gemaakt en dat de positieve uitwerking  zelfs ook de patiënt is opgevallen. Een mooier compliment kun je niet wensen!” Marion van de Merwe, Teamleider Maasstad Academie, 2019
UP

“Graag wil ik je aanbevelen aan een ieder die jouw hulp nodig heeft als coach. Je hebt mij rust gegeven in de “storm” waar ik in zat. Stapsgewijs heeft Ingrid, met een kritische blik, mij inzicht gegeven in de kern van mijn valkuilen in communicatie. Goed luisteren, gericht en vooral kort communiceren. Bovenal heeft Ingrid mij de kracht gegeven om te staan voor wie en wat ik ben in mijn dagelijkse werk. Deze handvaten had ik nodig om enthousiasme weer te hervinden. Ik ben nog steeds blij met je adviezen. Je bent rustig, to the point en prettig in de omgang. Dit heeft mij geholpen om open naar je toe te zijn. Jouw heerlijke plek in Delfgauw heeft hier indirect ook toe bijgedragen. Kortom, ik vond het fijn met je samen te praten onder het genot van een kopje thee etc.” Marieke, Rotterdam, 2018

UP
“Een periode waar jij ‘bij was’. Met eigenlijk alleen maar fijne herinneringen op momenten dat we samenwerkten. Jouw natuurlijke nieuwsgierigheid, je wil om echt in verbinding te zijn, je vakvrouwschap en humor heb ik altijd als sterk ervaren! Dank voor de energierijke samenwerking in de afgelopen jaren!” Freek Nijenhuis, Klundert, 2018

Contact

Benieuwd naar hoe jij met mij kunt ont-wikkelen?